پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری چهارم دبستان

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری چهارم

پاورپوینت درس راز نشانه ها فارسی خوانداری چهارم دبستان

راز نشانه ها

مردی یک کیسه ی گندم برپشت الاغش گذاشته بود و به آسیاب می برد.در راه به قهوه خانه ای رسید. الاغ را به درختی بست و به قهوه خانه رفت ووقتی بیرون آمد،الاغش نبود. در حالی که به دنبال الاغش می گشت ،چشمش به پسری افتاد.از اوپرسید:«الاغ مرا ندیدی؟» پسر پرسید:«همان که چشم چپش کور بود،پای راستش می لنگید و بار گندم می برد؟» مرد،

خوشحال شد و گفت:«نشانی هایش درست است.آن را کجا دیدی؟» پسر جواب داد:«من،الاغی ندیدم».مرد خشمگین شد و پسر را پیش حاکم برد. حاکم گفت:«پسر جان !اگر تو الاغ را

ندیده ای ،چطور نشانی هایش را دادی؟» پسر

درست و نادرست
1- مرد كیسه ی گندم را به آسیاب میبُرد.
2- چشم راست الاغ كور بود و پای چپش می لنگید.
3- مرد از شنیدن نشانیهای درست پسر، تعجّب كرد.
درك مطلب
1- چرا مرد فكر كرد كه پسر الاغش را دیده است؟
2- پسر دو ویژگی مهم داشت؛ با توجّه به متن درس، آن ها را بگویید.
3- چرا مرد از پسر عذرخواهی كرد؟
4- آیا عنوان«راز نشانه ها» برای این درس، مناسب...

 

این پاورپوینت در12اسلاید تنظیم شده است که شامل اسلاید معرفی ، اسلایدهای متن کتاب به صورت کاملا دقیق و با رنگ بندی و افکت های متنوع، بدون هیچ گونه کسر و اضافه ای همراه متن خود ارزیابی,درست و نادرست,درک مطلب,واژه آموزی,شعر,خوانش و فهم, اسلاید تشکر و پایانی می باشد . حجم فایل 245کیلوبایت


دسته:

پاورپوینت درس سوم فارسی خوانداری چهارم دبستان

خرید آنلاین